Uncategorized

Algemene Ledenvergadering Statuten

Algemene ledenvergadering Statuten Tijdens de ALV van 18 december jl. is het concept van de nieuwe statuten voor de vereniging in stemming gebracht. Hoewel de nieuwe statuten bijna unaniem – er was slechts één tegenstem – zijn aangenomen, hebben onvoldoende leden gestemd om het vereiste aantal stemmen van tweederde van alle stemgerechtigden te behalen: er […]

Algemene Ledenvergadering Statuten Meer lezen »

ALV en bestuur per 1 januari 2021

Zoals inmiddels wel bekend is, treden Fred Moll en Greetje Heis – respectievelijk voorzitter en secretaris – per 1 januari 2021 terug als bestuurslid. Daarom zijn al meerdere oproepen gedaan voor nieuwe kandidaat-bestuursleden. Aangezien het de komende tijd niet mogelijk zal zijn een Algemene Ledenvergadering (ALV) te beleggen, wegens beperkingen door de corona-maatregelen, zal het

ALV en bestuur per 1 januari 2021 Meer lezen »

Goud voor Ronéll

Op de Nederlandse Studenten Kampioenschappen van 19 september heeft Ronéll Rosier een prachtige prestatie neergezet door de eerste plaats te behalen op de 100 meter. Zij had zich al als derde gekwalificeerd in een prima tijd van 12,83. In haar finale liep ze naar een mooie tijd van 12,57. Daarmee liet ze haar grootste concurrent,

Goud voor Ronéll Meer lezen »