Privacy en AVG

versiedatum: 01 september 2021

Dit is een privacyverklaring van Atletiekvereniging Jahn II gevestigd te Stadskanaal. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 1. Gebruik van persoonsgegevens
  1. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u indien u:
   1. lid wordt van Atletiekvereniging Jahn II;
   2. zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;
  2. Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
   1. Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geslacht, bankrekeningnummer, licentienummer, deelname groep.
   2. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
    1. het lidmaatschap te effectueren;
    2. nieuwsbrieven te verzenden;
    3. contact met u op te nemen of te onderhouden;
    4. lidmaatschapsgeld af te boeken
   3. Mensen die alleen bij uw (persoons)gegevens komen zijn:
    1. het bestuur van Atletiekvereniging Jahn II;
    2. de ledenadministratie;
    3. de wedstrijdorganisatie van Atletiekvereniging Jahn II;
    4. de trainers
 2. Informatie, wijziging, correctie, wissing, overdracht en bezwaar
  U kunt contact opnemen met het secretariaat van Jahn II Atletiek via secretaris@avjahnii.nl voor:
  1. meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
  2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
  3. inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
  4. correctie, beperking, of overdracht van uw gegevens;
  5. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens

 3. Beveiliging van uw gegevens
  1. Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.
 4. Derden
  1. Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
   1. De Nederlandse Atletiekunie;
    Deze derden gebruiken de gegevens voor:
    1. bewijs van lidmaatschap van Atletiekvereniging Jahn II;
    2. informatievoorziening voor het lid;
    3. controle van inschrijvingen voor wedstrijden en overige evenementen
  2. Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website en op onze sociale media pagina’s, tenzij u daartegen bezwaar aantekent.

 5. Bewaren van uw gegevens
  Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 6. Privacy op de website
  Bij registratie op de site vragen wij om uw naam en e-mailadres. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, maar uw naam kan wel vermeld worden bij uw bijdragen aan de website (commentaren, reacties, artikelen). Het e-mailadres is niet zichtbaar op de publieke website, maar kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een nieuw wachtwoord te aan te vragen.
  Het gebruik van de website wordt vastgelegd in logfiles, waarin tijdstip, uw IP-adres en de bezochte pagina’s staan. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden. Daarnaast kan Google Analytics worden gebruikt voor analyses van het gebruik van de website (op de publicatiedatum van dit document wordt van deze dienst geen gebruik gemaakt), zie de tekst hieronder.
  Cookies
  De AV Jahn II-website maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen, bijvoorbeeld om uw aanmelding te onthouden.
  U kunt zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. U kunt uw browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kunt u instellen welke websites cookies mogen plaatsen. Alle overige websites wordt het plaatsen van cookies dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden. Het niet accepteren van cookies kan echter een negatieve invloed hebben op de correcte werking van de website in uw browser.
  Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
  Google Analytics
  Deze website kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
  Sociale Media
  Onze website heeft enkele diensten van sociale media (Facebook, Twitter en Instagram) geïntegreerd. Deze sociale media kunnen cookies plaatsen waarmee uw surfgedrag wordt gevolgd. Moderne browsers kunnen deze cookies automatisch blokkeren. Dit kan echter van invloed zijn op de werking van onze website.

  Advertenties
  Externe leveranciers, waaronder Google, maken gebruik van cookies om advertenties weer te geven op basis van de eerdere bezoeken van gebruikers aan de website. Met de DART-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan de gebruikers op basis van hun bezoek aan deze en/of andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar de afmeldingspagina voor advertenties te gaan.

 7. Wijzigingen privacyverklaring
  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.