Contributie

Contributies zijn een noodzakelijkheid voor de meeste verenigingen. Dankzij deze bedragen kan de vereniging draaiende worden gehouden. Uit de contributies worden alle noodzakelijke kosten gefinancierd. Denk hierbij aan de aanschaf van materialen, huur van de accommodaties, kosten voor het organiseren van wedstrijden en activiteiten, etc.

Jahn II Atletiek streeft ernaar de contributiebedragen zo laag mogelijk te houden, zodat de sport voor iedereen betaalbaar is en blijft. Sinds 2018 hebben wij daarom heel bewust geen verhogingen doorgevoerd.

Mocht het betalen van de contributie (of overige kosten voor het lidmaatschap) een probleem opleveren, neem dan s.v.p. contact op met het bestuur. Vaak heeft de gemeente of een andere organisatie mogelijkheden voor het (gedeeltelijk) vergoeden van deze bedragen voor mensen met een laag inkomen of uitzonderlijke omstandigheden. Uiteraard zullen wij alle vragen vertrouwelijk en met de grootste zorgvuldigheid behandelen.

Voor het lidmaatschap van onze vereniging betaal je als lid een maandelijks bedrag aan contributie rechtstreeks aan de vereniging. Deze contributie betaal je elke maand vooraf.

Het liefst innen wij de contributie door middel van een automatische incasso. Indien dit niet mogelijk is, ontvang je van ons elk kwartaal een factuur voor de contributie van de komende drie maanden. Voor de administratiekosten die dit met zich meebrengt, rekenen wij momenteel een bedrag van € 1,00 om de extra kosten die wij moeten maken te kunnen dekken.

De clubcontributie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering, meestal op voorstel van het bestuur. Zodra er nieuwe contributiebedragen zijn vastgesteld, worden de leden hierover geïnformeerd.

Naast de clubcontributie betaal je ook één keer per jaar een bedrag aan de Atletiekunie, waarbij wij uiteraard zijn aangesloten. De Atletiekunie verhoogt wel vrijwel ieder jaar een klein beetje de contributiebedragen, meestal afhankelijk van de inflatie van het afgelopen jaar. Dit contributiebedrag wordt door ons geïnd aan het begin van het jaar – meestal medio februari – en rechtstreeks doorbetaald aan de Atletiekunie.

Welk bedrag je precies betaalt, hangt af van het soort lidmaatschap. De verschillende categorieën zie je hieronder. Ook de bijdrage aan de Atletiekunie varieert, afhankelijk van het soort lidmaatschap. Indeling in de verschillende klassen (pupillen, junioren a/b/c/d, senioren en masters) geschiedt op leeftijd (geboortjeaar).

Vrijwel al onze leden kiezen ook voor een wedstrijdlicentie. Hiermee kun je als atleet meedoen met alle wedstrijden die georganiseerd worden onder auspiciën van de Atletiekunie; ook deelname aan officiële internationale wedstrijden is hiermee mogelijk. Ook mag je uitkomen in teamverband voor onze vereniging.

Zonder wedstrijdlicentie mag je uitsluitend deelnemen aan trainingen en enkele clubactiviteiten. Een wedstrijdlicentie is niet heel erg duur en geeft vaak veel meer plezier in je sport.

Let op: deelnemen aan wedstrijden verplicht je wel tot het aanschaffen van clubkleding. Veel wedstrijden kennen ook een eigen bijdrage, die je van tevoren dient te betalen.

 

Contributiebedragen 2021

Zodra de Atletiekunie de contributiebedragen voor 2022 heeft bekendgemaakt, publiceren wij die ook hier. Meestal vindt de vaststelling van de nieuwe bedragen plaats medio november.

* Atleten kunnen deelnemen aan masters-wedstrijden vanaf het moment dat zij de leeftijd van 35 jaar bereiken.

Kosten Clublidmaatschap

De clubcontributie wordt maandelijks via automatische incasso geïnd. Indien je dit niet wenst, krijg je een factuur voor drie maanden aan het begin van elk kwartaal. Hierbij wordt € 1,00 administratiekosten in rekening gebracht.

De kosten van het Atletiekunie-lidmaatschap en de wedstrijdlicentie worden apart in rekening gebracht en meestal medio februari geïnd.

Wilt je je lidmaatschap beëindigen, houd er dan rekening mee dat bij afmelding na 1 november, je nog weer kosten voor de Atletiekunie voor het gehele nieuwe jaar verschuldigd bent. Bij te late afmelding, worden deze kosten voor het nieuwe jaar wel alsnog in rekening gebracht, ook al stopt het clublidmaatschap!

LET OP: Voor deelname aan wedstrijden is het verplicht een clubtenue te dragen. Deze clubkleding kan via de vereniging aangeschaft worden. Meer informatie bij de trainer.

Sommige organisatoren brengen ook kosten in rekening voor deelname aan wedstrijd, ter dekking van de kosten van het organiseren van de wedstrijden.

Kosten Atletiekunie (jaarlijks)

Indexering van 4%, volgens CBS prijsindex rubriek 09410 (Diensten m.b.t. recreatie en sport) over 2019.
De bedragen voor contributies en wedstrijdlicenties zijn voor 2021 vastgesteld door de unieraad op 26 november 2020.

Overige kosten

  • Administratiekosten nieuw aangemelde of geheractiveerde leden € 8,00. Hierop wordt een korting van € 3,00 gegeven.
  • Overschrijvingskosten wedstrijdatleten € 10,95.
  • Vanaf 1 oktober t/m 31 december 75% korting op de basiscontributie en wedstrijdlicentiekosten.