Ongewenst gedrag en vertrouwenspersoon

Als vereniging willen we natuurlijk een prettige en vooral veilige omgeving zijn voor al onze leden. Gelukkig ervaren onze leden dat ook zo.

Hoewel we er alles aan doen om vervelende situaties te voorkomen, is het zelfs dan mogelijk dat er zich ooit iets voordoet waarvan iemand last ondervindt. Denk hierbij aan pestgedrag, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, intimidatie, bedreiging, etc.


RESPECT ALS BASIS

Ons uitgangspunt is dat de vereniging een veilige plek moet zijn voor iedereen. Respect voor wat de ander doet en wie hij/zij is, vormt daarvoor de basis. We zijn allemaal verschillend, met allemaal onze eigenaardigheden. Dat maakt het vaak ook zo leuk om met elkaar een sport te beoefenen. We gaan anderen niet belachelijk maken, flauw doen over wat slechtere prestaties of dingen die mislukken, mensen uitlachen, treiteren, etc.

Iedereen sport op zijn/haar eigen niveau en wijze en daar hebben we alle respect voor, altijd! Iedereen is bovendien als persoon anders: uiterlijk en karaktertrekken. Ook die verschillen maken onze vereniging nou juist tot een prachtige club!

We tolereren dan ook geen hatelijkheden en al helemaal geen discriminerende of racistische opmerkingen, ook niet wanneer het als grapje bedoeld is.


ONGEWENST GEDRAG

Wat is ongewenst gedrag? In het algemeen kun je stellen dat dit gedrag is waar een ander overlast van ondervindt. Dit kan zelfs uitmonden in overlast die door de ander als dreigend, intimiderend of ernstig hinderlijk wordt ervaren. Vaak blijft het bij wat pesten of vervelenddoenerij; ook dat soort gedrag tolereren wij niet! Je hebt respectvol om te gaan met anderen, altijd en overal. Ga je vervelend doen tegen anderen, dan zullen we je daarop aanspreken. Verandert je gedrag dan niet, dan kunnen we andere strafmaatregelen nemen of je zelfs uit de club zetten.

Onze trainers, vrijwilligers, bestuursleden en overige kaderleden zullen er altijd op toezien dat niemand heeft te lijden onder dergelijk gedrag. Ze zullen iedereen die ongewenst gedrag vertoont daarop aanspreken. Meestal zal dat voldoende zijn om het te laten stoppen.

In uitzonderlijke gevallen stopt het gedrag niet. In dat geval zullen we verdere stappen ondernemen. Denk daarbij aan gesprekken met het bestuur en met ouders. Stopt ook dan het gedrag nog niet, dan kunnen we overgaan tot schorsing of opzegging van het lidmaatschap (royement). In zeer ernstige gevallen zullen we ook niet aarzelen aangifte te doen bij de politie, wanneer de situatie daar om vraagt.


WAT KUN JE ZELF DOEN?

Als je het slachtoffer bent van ongewenst gedrag, is het soms erg moeilijk om er zelf iets tegen te doen. Zeker wanneer de ander jou bedreigt of intimideert, is de stap om hier iets tegen te doen voor velen heel erg moeilijk. 

Natuurlijk kun je met een klacht altijd terecht bij een van de trainers of bestuursleden. Zij weten wat zij moeten doen om dat gedrag een halt toe te roepen of te voorkomen. Zij kunnen je daarbij helpen.

Het belangrijkste is dat je meldt dat er iets aan de hand is. Hoewel ze proberen er goed op te letten, kunnen begeleiders niet  altijd alles opmerken, helaas. We begrijpen dat het een moeilijke stap kan zijn, maar wees ervan overtuigd dat we er alles aan zullen doen om jou, als slachtoffer, te beschermen. Je kunt daarom altijd vertrouwelijk spreken met een trainer, assistent of bestuurslid.


VERTROUWENSPERSOON

Toch zijn er situaties denkbaar waarin je liever niet met een trainer of een bestuurslid wilt praten. In zulke gevallen is het prettig als een onafhankelijke persoon is, waarbij je terecht kunt. Daarvoor hebben verenigingen vaak een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon staat los van de vereniging en functioneert volledig onafhankelijk van bestuur, trainers en andere functionarissen van de vereniging.

Wij prijzen ons gelukkig dat Johan Winter deze rol voor onze vereniging op zich heeft willen nemen. Hij is huisarts in Stadskanaal en kent vanuit zijn dagelijkse werk dus ook het werk als professionele vertrouwenspersoon, is onafhankelijk en uitermate deskundig. Je kunt erop vertrouwen dat hij nooit iets zonder jouw toestemming zal doen. Wat je met hem bespreekt, blijft tussen jullie; binnen de vereniging wordt niemand hiervan op de hoogte gesteld, zonder jouw goedkeuring.

In de uitzonderlijke gevallen waarin je een vertrouwenspersoon nodig hebt, kun je dus met hem contact opnemen; de contactgegevens vind je hiernaast.


PROTOCOL

Loop je aan tegen gedrag van iemand (atleet, trainer, assistent, bestuurslid of een andere functionaris) binnen de vereniging, dat jij als vervelend ervaart, dan kun je dus het volgende doen:

  • Meld het bij je trainer. De trainers weten goed hoe ze moeten omgaan met vervelende situaties en kunnen je hierbij helpen.
  • Vind je het niet prettig om het te melden bij je trainer, dan kun je ook altijd een melding maken bij iemand anders binnen de club: een andere trainer, een bestuurslid.
  • Er zijn gevallen waarin je dingen liever wilt bespreken met een neutrale, professionele persoon, los van de vereniging. In dat soort uitzonderlijke gevallen kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

In alle gevallen geldt: meld het alsjeblieft, het maakt niet uit bij wie en hoe. Vervelend gedrag stopt alleen maar als we er met zijn allen iets tegen doen!

CONTACT OPNEMEN MET DE VERTROUWENSPERSOON

Onze vertrouwenspersoon is Johan Winter, huisarts te Stadskanaal. Je kunt hem het beste bereiken via e-mail: winter@ezorg.nl

Spreek je liever met hem in persoon, neem dan contact op met huisartsenpraktijk De Blokwieke, om eventueel een afspraak te maken voor een telefonisch of face-to-face gesprek: 0599-696910