Zomernieuwsbrief 2020

Dag allemaal,

Een nieuwsbrief tijdens een toch wel wat bijzonder atletiek jaar. Door het coronavirus zijn dit jaar alle gestelde doelen mogelijk wat in het water gevallen. Als ik terug kijk naar de afgelopen periode wil ik jullie allen een groot compliment maken voor de wijze waarop jullie omgegaan zijn met al de eisen, waarbij we toch op een veilige wijze, binnen de gestelde eisen, hebben kunnen sporten. Ook de trainers en alle vrijwilligers, ouders en atleten, die zijn ingesprongen om dit alles mogelijk te maken.

Hoe de toekomst eruit zal komen te zien kunnen we niet inschatten. Een paar zaken waren tijdelijk maar ook een aantal zullen voor de toekomst vooralsnog blijven. Voor de leeftijdsgroep voor boven de 18 zal de anderhalve meter gehandhaafd blijven. Ook het aanmelden via de app op de dag van de training als je wilt komen trainen, blijven we handhaven. Dus denk eraan om je voor 13.00 uur aan te melden.

De uitgestelde Algemene Ledenvergadering kent een nieuwe datum en wel op vrijdag 28 augustus om 19.15 uur in de kantine van het Noorderpoort.
LET OP: Ook hiervoor moet je je aanmelden en wel uiterlijk op dinsdag 25 augustus 2020 via info@avjahnii.nl. komt allen (ook de atleten moeten zich hiervoor aanmelden). Het is van groot belang om aanwezig te zijn. Ook via het contactformulier op deze website kun je je aanmelding versturen!

Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is om onze clubdag dit jaar te organiseren. Jullie horen z.s.m. of dit plaats kan vinden. Houd deze website en onze sociale media dus in de gaten!

Een laatste bericht is dat er eind augustus een NK atletiek zal worden georganiseerd. Wil je meedoen, overleg dan met je trainer over een mogelijk trainingsschema. Het is namelijk kort dag en blessures liggen na deze periode mogelijk op de loer.

Ik wens jullie allen een fijne zomerperiode.

Met een sportieve groet,
Fred Moll (voorzitter avJahn2)