Nieuwsbrief maart 2023

Dank je wel beste leden!

Vrijdag 10 februari 2023 was een avond die we niet snel zullen vergeten. We kregen tijdens een speciale Algemene Ledenvergadering het vertrouwen van de aanwezige leden om in het bestuur plaats te nemen voor een termijn van drie jaar. Natuurlijk kijk ik al een tijdje mee en hebben we al de nodige vergaderingen gehad, maar dat er een grote uitdaging ligt is wel duidelijk.

We hebben gekozen om het aantal bestuursleden te vergroten van 5 naar 7 leden. Dit heeft meerdere redenen. Allereerst een technische. Het Dagelijks Bestuur wordt altijd gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris. Zij zijn gezamenlijk bevoegd – en als dusdanig geregistreerd bij de Kamer van Koophandel – en mogen ingrijpende beslissingen nemen voor de vereniging. Denk hierbij aan het afsluiten van een hypotheek, aanschaf of verkoop van onroerend goed, etc. Oftewel, het dagelijks bestuur kan een bepaalde macht uitoefenen.

Voor de meeste zaken is wel een meerderheid in het bestuur nodig. Maar als er maar twee algemene bestuursleden zijn, zullen deze altijd een minderheid hebben tegenover het dagelijks bestuur. Dat is nu dus veranderd. Het algemeen bestuur bestaat nu uit vier leden en kan dus makkelijker een voorstel van het dagelijks bestuur wegstemmen. In de praktijk zal dit overigens heel weinig voorkomen, aangezien de meeste voorstellen in gezamenlijk overleg opgesteld gaan worden, maar het kan een betere balans geven.

Daarnaast zijn alle vier AB’ers belast met belangrijke taken voor de club. Zo is Hans Koops de coördinator van de trainers en Nico Hiemstra verantwoordelijk voor de accommodatie, baan- en materiaalbeheer. Dat waren ze al, maar nu hebben ze een zetel in het bestuur. Rebecca Tjipjes-Zaal doet de ledenadministratie en Tanja Barelds de activiteitencommissie. Op deze manier zijn alle aspecten van de club in het algemeen bestuur vertegenwoordigd. En dus heeft het Dagelijks Bestuur alle expertise van de club direct aan tafel zitten. Wij denken dat dit een betere afspiegeling geeft van alle aspecten die overwogen moeten worden voor het bepalen van het beleid binnen de club.

Daarnaast is er nog een simpele en vooral praktische reden: meer mensen betekent dat je de taken ook beter kunt verdelen. Vele handen maken nu eenmaal licht werk!

We willen langs deze weg Tim Potse en Aaltsje Koudenburg bedanken voor hun inzet. Beide zijn niet helemaal weg en blijven zich inzetten voor de vereniging. Ze hebben allebei hun stokje overgedragen aan hun opvolgers. Nogmaals dank!

Mijn complimenten aan de voorgaande bestuursleden. Zij hebben de scepter voor u gezwaaid tijdens de coronajaren en zijn ondanks de moeilijke periode toch ruim in de groene cijfers gebleven. Dat verdient een compliment. Gelukkig hebben we dat achter de rug. Er is veel verloop geweest in het bestuur, maar gelukkig wil ieder ex-bestuurslid nog steeds overal aan meewerken. En daardoor kunnen wij als nieuw bestuur weer een hele hoop gaan oppakken. Wel stap voor stap natuurlijk. Want ondanks de groene cijfers, blijven we een kleine vereniging die zich niet alles kan permitteren, nog niet tenminste. Maar ambities hebben we zeker.

 Nijntje gaat op atletiek!

Zo willen wij dit jaar beginnen met het Nijntje Beweegdiploma. Een initiatief van de KNGU waar het programma al een paar jaar wordt aangeboden bij veel gymnastiekverenigingen in Nederland. Maar nu gaat Nijntje dus ook op atletiek. In samenwerking met de Atletiek Unie en het KNGU gaan wij een beweegprogramma starten voor de peuter-doelgroep. Zoals het nu lijkt zullen we hiermee begin mei 2023 starten. Twee van onze trainers staan te popelen en hebben ook nodige cursussen gevolgd. Het doel dat wij hiermee voor ogen hebben is drieledig. Allereerst willen we ook een sport kunnen aanbieden voor de allerjongsten. Op dit moment kun je pas instromen bij de pupillen. Door dit programma kunnen we kinderen twee jaar eerder toelaten en kunnen ze elk jaar een diploma verdienen, gewoon simpel genaamd: Nijntje Beweegdiploma I en Nijntje Beweegdiploma II. Ten tweede hopen we natuurlijk dat de kleintjes graag willen blijven na hun Beweegdiploma II en zich aansluiten bij onze pupillen. We willen hiermee dus ook meer leden werven, wat ons automatisch tot punt drie brengt. Want meer leden betekent meer inkomsten voor de vereniging.

Sponsoren

Eindelijk, we hebben toestemming om sponsorborden te plaatsen langs de baan. En, we hebben de eerste sponsor al binnen. Delta heeft beloofd om €50 te betalen voor iedereen die zich aanmeldt voor glasvezel via onze website. Binnenkort zal het bestuur hier meer mee bezig gaan. En we hopen vele sponsoren binnen te halen. Nauurlijk houden we jullie hiervan op de hoogte.

Nu rest me nog te zeggen dat er een hoop werk klaar ligt. Want we zullen in rap tempo de jaarlijkse ALV moeten voorbereiden waar we jullie gaan informeren over het Jaar 2022. Hoe zijn we financieel dat jaar begonnen en geëindigd, hoeveel leden kwamen er bij of gingen er weg? Hoe vaak kwam uw bestuur samen en wie zaten daarin? En wat is onze visie voor 2023? En natuurlijk willen die avond ook graag jullie inzichten horen! We nodigen jullie spoedig uit voor deze avond.

Het bestuur