In memoriam: Henk Koops

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons erelid Henk Koops op 5 februari 2019.

Voor onze vereniging heeft Henk zich zo’n 20 jaar met hart en ziel ingezet. Hij was een verenigingsman tot in het diepst van zijn wezen en heeft voor AV Jahn II een belangrijke rol gespeeld. Dat moge ook blijken uit het feit dat hij is benoemd tot erelid van onze vereniging en daarnaast ook werd uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar door de Atletiekunie.

Henk was meer dan alleen onze materiaalman. Hij zorgde ook – op soms onnavolgbare wijze – voor de horeca-voorzieningen, maar bovenal was Henk ook de man waarbij iedereen terecht kon voor onder andere een luisterend oor als dat even nodig was. Een schouderklopje, een subtiele aanraking of een arm om de schouder, een kopje koffie, een opbeurend woord, iets lekkers voor de pupillen; Henk was er altijd voor ons! Ook wanneer de club op andere locaties actief was, trof je Henk bij die activiteiten aan ter ondersteuning van onze leden.

Hij was begaan met onze leden en de club als geheel. Henk dacht actief mee over oplossingen en ideeën en ondernam regelmatig zelf initiatieven. Alles voor zijn club!

Wij zullen Henk enorm missen en zijn bijzonder dankbaar voor alles wat hij voor de vereniging en onze leden heeft betekend. Wij wensen zijn nabestaanden alle sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

“Je kunt alleen missen wie je geraakt heeft”