Decembernieuwsbrief 2020

Dag allemaal,

Zo aan het eind van 2020 kijken we met een bijzondere blik terug op het afgelopen jaar.

Na een succesvolle indoor in januari van dit jaar, kwam in maart alles zo’n beetje tot stilstand vanwege het coronavirus. Dat is eigenlijk nog steeds zo.

Na een korte stop in maart konden we in april van dit jaar de trainingen weer hervatten. Ook deze trainingen met de nodige beperkingen, maar ik wil jullie allen een compliment geven voor de wijze waarop een ieder dit heeft nageleefd.

Speciale dank voor de trainers en vrijwilligers (ouders) die zich dit afgelopen jaar hiervoor hebben ingezet.

Natuurlijk ook voor alle atleten dank dit jaar dat jullie massaal, ondanks dat er geen wedstrijden waren, de trainingen hebben bezocht. Verder dank aan een ieder die de club in dit bijzondere jaar is blijven steunen.

Hopelijk kunnen we in 2021 weer deel nemen aan wat wedstrijden en kunnen we ons weer wat doelen stellen om naar toe te werken.

Graag wil ik nogmaals een ieders aandacht vragen voor de oprichting van een Wedstrijd Organisatie Commissie. Een paar mensen hebben zich hier als vrijwilliger voor aangemeld.

Natuurlijk onze dank hiervoor. Echter, er zijn nog steeds mensen nodig om tot een goede organisatie van mogelijke wedstrijden voor 2021 en in de toekomst te komen.

Jammer genoeg moeten we constateren dat, indien dit niet zou lukken, het wel erg lastig zal worden om een wedstrijd te organiseren. Dus nogmaals: meld je aan en/of vraag info aan via het bestuur en of via info@avjahn2.nl.

Ook zal er, zoals een ieder inmiddels wel bekend is, een bestuur(s)verschuiving komen van taken. Dit door het vertrek per 1 januari 2021 van Greetje Heis en Fred Moll.

De zittende bestuursleden hebben vooralsnog besloten de taken onderling te verdelen. Dit neemt niet weg dat er hopelijk bij een komende Algemene Ledenvergadering nieuwe bestuursleden toe zullen treden.

Heeft U belangstelling en/of vragen ga in gesprek met de bestuursleden en meldt u aan. Drie mensen in het bestuur is echt te weinig voor het goed uit kunnen oefenen van de verschillende taken.

Mogelijk overbodige informatie: “De leden gaan over de benoeming van de bestuursleden”. Dit kan op voordracht van het bestuur maar ook U kunt zich voor de vergadering (ALV) aanmelden bij het secretariaat.

Tim Potse zal naast het huidige bestuurswerk ook de voorzitterstaken op zich nemen. De taken voor het secretariaat zullen door de drie, Tim Potse, Lesley Eind en Rene Hulshof worden ingevuld.

Rest mij als vertrekkend voorzitter – en ik doe dit uiteraard ook namens Greetje Heis – jullie allemaal te danken voor alle steun/hulp die wij mochten ondervinden tijdens onze bestuursperiode. Het is voor ons altijd hartverwarmend geweest zoals zo velen van jullie altijd hebben klaargestaan bij trainingen/wedstrijden en alle andere activiteiten en zaken voor de club. Immers, wij hebben ons altijd ingezet voor onze club en dat blijft wat ons betreft ook zo. Wij zullen ook na 1 januari 2021 betrokken blijven, als ouder(s), voor de club.

Wij wensen de zittende bestuursleden veel succes voor het komende jaar 2021.

Allen hele fijne feestdagen een gezond en sportief 2021 toegewenst!

Fred Moll (voorzitter)