Training volwassenen hervat

Nog meer goed nieuws! Door de versoepeling van de anti-coronamaatregelen is het vanaf deze week ook volwassenen weer toegestaan om in clubverband te sporten. Dat betekent dat ook wij de trainingen voor volwassen weer kunnen hervatten! En dat doen we dus ook: vanaf vrijdag 15 mei a.s. kunnen alle volwassen leden weer terecht op de atletiekbaan! De trainingstijden zijn vanaf dan:

woensdag en vrijdag van 18:00 tot 19:00

Uiteraard gelden er nog steeds strenge anti-coronaregels voor de trainingen. Voor volwassenen zijn dat dezelfde als voor junioren. Zie verderop voor een samenvatting van de belangrijkste regels waaraan wij ons moeten houden.

Aanmelden verplicht

Ook voor de volwassenen geldt dat atleten zich voor elke training moeten aanmelden. Dit is een door de overheid opgelegde maatregel. Om het aanmelden voor eenieder zo gemakkelijk mogelijk te maken, is een aparte Whatsapp-groep gemaakt. Plaats in die groep een berichtje met je naam als je op de eerstvolgende training aanwezig zult zijn. Zit je nog niet in die Whatsapp-groep, klik dan op onderstaande link om direct lid te worden.

Kun of wil je geen gebruik maken van Whatsapp, kies op de aanmeldpagina dan voor aanmelden via e-mail. Aanmelden kan tot 13:00 op de dag van de training.

Regels

Zoals eerder opgemerkt, moeten we wel voldoen aan een aantal strenge regels om het gevaar van besmetting te voorkomen. Hieronder de belangrijkste regels.

 • Algemeen: gebruik je gezonde verstand en wees voorzichtig!
 • Er zijn aparte routes voor aankomst en vertrek op de accommodatie. Volg de borden! De ingang is nu aan de zijkant van de parkeerplaats. De uitgang is als voorheen.
 • Kom niet eerder dan maximaal 10 minuten voor aanvang van de trainingen.
 • Ga na afloop van de training meteen naar huis. Blijf niet hangen op de parkeerplaats en vorm daar al helemaal geen groepjes!
 • Desinfecteer je handen bij aankomst en vertrek. Ook tijdens de trainingen is het mogelijk je handen te desinfecteren.
 • Gebruik uitsluitend je eigen materialen. Leen geen spullen uit en zeker geen bidons, e.d.
 • Voor de junioren en volwassenen geldt dat ook tijdens de training steeds de 1,5 meter afstand tussen elkaar moet worden aangehouden. De trainers houden hier ook rekening mee.
 • Voor pupillen geldt de 1,5 meter afstand niet.
 • De voorzieningen op de accommodatie, zoals kleedkamers, toiletten, douches en kantine zijn niet toegankelijk! Houd daar rekening mee.
 • Gereedschappen en overige materialen worden uitsluitend door één assistent of trainer gehanteerd. Zij zorgen ook voor de juiste wijze van gebruik en ontsmetting.
 • Naast de trainers en assistenten, zijn bestuursleden aanwezig voor het toezicht op de naleving van de corona-regels. Zij zullen je erop aanspreken als je je niet aan die regels houdt. Bij herhaaldelijk overtreden, kunnen zij je van de training verwijderen.
 • De gemeente zal regelmatig komen controleren of we ons aan de regelgeving houden. Doen we dat niet, dan lopen we het risico dat de trainingen alsnog weer worden verboden.
 • Ouders/verzorgers die kinderen brengen of halen, vertrekken ook meteen weer nadat hun kind is gebracht of opgehaald (kiss-n-ride-principe).
 • Het is ouders/verzorgers en andere belangstellenden niet toegestaan aanwezig te zijn aan de baan tijdens de training. Ook groepsvorming van ouders rondom de accommodatie of op de parkeerplaats is niet toegestaan.
 • Let op de borden met aanwijzingen op en rond de accommodatie en volg deze aanwijzingen op.
 • Volg altijd strikt de aanwijzingen op van de trainers, assistenten en bestuursleden. De aanwezige bestuursleden hebben als toezichthouders de eindverantwoordelijkheid voor aanwijzingen en besluiten omtrent de naleving van de corona-regels.

  Welkom terug iedereen!