Strengere coronamaatregelen

Gezien de recente stijgende besmettingscijfers, heeft de regering besloten tot de invoering van strengere maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Ook wij als sportclub ontkomen er niet aan de maatregelen weer iets verder aan te scherpen. Wij zullen vanzelfsprekend onze verantwoordelijkheid nemen en hebben daarom besloten tot de volgende regels, in lijn met de afgekondigde regels en de protocollen van de sportbonden. Leuk is het niet, maar we willen graag voldoen aan de regels, zodat we onze sport kunnen blijven beoefenen.

 • Geen toeschouwers bij trainingen en wedstrijden.
  Dit houdt in dat ouders/verzorgers (en overige belangstellenden) niet langs de baan mogen verblijven, maar zich moeten beperken tot het brengen en halen van hun kinderen, zoals we dat al eerder een lange periode hebben moeten doen.
 • Tijdens trainingen en wedstrijden proberen we zoveel mogelijk afstand te houden; volwassenen bewaren onderling zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
 • Kleedkamers, kantine en overige binnenlocaties aan de baan blijven gesloten.
 • Indoortrainingen voor de pupillen kunnen gewoon doorgaan; ouders/verzorgers blijven echter buiten

  Voor het overige blijven de algemene adviezen en regels van kracht:
 • Heb je klachten, dan kom je niet naar de training of wedstrijd, maar blijf je thuis en laat je je testen.
 • Ben je besmet, of is een van je huisgenoten besmet, dan kom je niet.
 • Zolang jij (of een van je huisgenoten) nog in afwachting bent van een testuitslag, blijf je thuis.
 • Gebruik je gezonde verstand! Doe geen dingen waardoor je een besmetting kunt overdragen.
De afgelopen periode hebben ook wij te maken gehad met een aantal besmette atleten. Voor zover we nu weten, zijn deze besmettingen tijdens de trainingen niet verder overgedragen. Je bent het natuurlijk niet verplicht, maar we zouden het erg op prijs stellen als je in geval dat je besmet bent geraakt, ons daarvan op de hoogte wilt stellen, zodat we – als dat nodig mocht zijn – verdere maatregelen kunnen nemen. Indien nodig, zullen we daarbij de GGD raadplegen over te nemen stappen.

Wellicht valt het op dat we geen toegang verlenen tot binnenlocaties op basis van een coronatoegangsbewijs (CTB, oftewel de befaamde QR-code). Dit is voor ons praktisch gezien namelijk niet uit te voeren. Hoe het coronalandschap er over een aantal weken uit zal zien, weten we uiteraard nog niet. Voor zover we nu kunnen overzien, verwachten we dat bovenstaande maatregelen ook voldoende zullen zijn voor eventuele nieuwe maatregelen die nog genomen zullen worden.

Ondertussen zijn we ook bezig met de voorbereidingen voor de Jaarvergadering/Algemene Ledenvergadering. Stukken worden op dit moment geschreven en de kascommissie heeft de kascontrole reeds uitgevoerd. Het valt nog te bezien of we deze vergadering op korte termijn fysiek kunnen laten plaatsvinden. Dit zal dan sowieso gebeuren op basis van toegang met het CTB. We zijn ook aan het kijken naar een alternatieve methode om deze vergadering digitaal te kunnen laten plaatsvinden. Binnenkort volgt meer informatie hierover.