Poiesz Jeugd Sponsor Actie afgelast

Tot grote spijt van de deelnemende verenigingen, maar ook van Poiesz Supermarkten, is het helaas niet langer mogelijk de Poiesz Jeugd Sponsor Actie door te laten gaan, wegens de coronavirus-crisis. Het inzamelen van de munten is niet langer mogelijk wegens het handcontact dat hiervoor nodig is.

Poiesz heeft daarom besloten de actie te stoppen. Alle deelnemende verenigingen hebben een bedrag van € 1000,00 ontvangen van Poiesz Supermarkten.

Wij willen onze waardering uitspreken voor deze handelwijze en Poiesz Supermarkten hartelijk danken voor het toekennen van dit bedrag. Wij begrijpen en steunen de beslissing omtrent deze actie.