Coronapas bij wedstrijden?

Na de persconferentie van de regering van 14 september, ontstaat er enige verwarring over de verplichting van het kunnen tonen van de coronapas. Inmiddels is iets duidelijker geworden wat de regels zijn.

Voor ons geldt dat toegang tot wedstrijden in de buitenlucht niet gehinderd zal worden door het vragen naar een ‘ coronapas’. Uitzondering hierop zijn de grote evenementen die onder de professionele sportbeoefening vallen. Waar wel rekening mee gehouden moet worden, is dat het wel verplicht is een coronapas te kunnen tonen wanneer men gebruik wil maken van de kantine of andere indoor-voorzieningen.

We begrijpen natuurlijk dat dit voor sommigen erg lastig en vervelend kan zijn, zeker voor diegenen die zich – om wat voor reden dan ook – niet hebben laten vaccineren. Bedenk echter alstublieft dat organisatoren van evenementen geen keuze hebben: zij zijn verplicht deze regels te handhaven. Zeker binnen de amateursport kunnen de meeste verenigingen niet anders dan handhaven. Wanneer zij dit niet doen, kunnen torenhoge boetes worden opgelegd (tot wel tienduizenden euro’s). Dat is uiteraard voor dergelijke verenigingen niet op te brengen. Of de vereniging het al dan niet eens is met de maatregelen, doet daarbij niet terzake. Voor niet-gevaccineerden geldt dat zij alsnog toegang kunnen krijgen met een negatieve coronatest of een bewijs van herstel.

Er is een kleine groep mensen die zich niet wil laten vaccineren (om welke reden dan ook), geen herstelbewijs kan of wil aanvragen en zich ook niet wil laten testen. Daarmee maak je automatisch ook de keuze om niet naar dit soort gelegenheden te kunnen. Voor hen moeten organisatoren immers helaas de deuren gesloten houden, hoe vervelend zij dat ook vinden. Ook hier geldt: zij kunnen niet anders en zijn hiertoe verplicht, op straffe van door hen niet op te brengen boetes. Houd s.v.p. hier ook rekening mee.