Coronamaatregelen november 2021

Coronapaspoort
verplicht?

Dinsdagavond (2 november) was er wederom een persconferentie omtrent de maatregelen tegen het coronavirus. Daarin werden deze keer ook duidelijk maatregelen aangekondigd die van invloed zijn op de sportbeoefening. Vanaf 6 november moet iedereen van 18 jaar en ouder een geldige QR-code tonen bij “georganiseerde sportbeoefening”. Wat dit precies in de praktijk gaat betekenen, is op dit moment nog niet helemaal helder. Bovendien zijn er een aantal sportbonden in het geweer gekomen tegen deze verplichting, omdat dit praktisch onuitvoerbaar is voor veel clubs.

Uiteraard hebben we gisteravond al meteen overlegd met bestuur en trainers. Conclusie is dat we op dit moment nog even wachten met een definitief besluit: er wordt nog te veel gemorreld aan het besluit om nu al allerlei maatregelen af te kondigen. We wachten dus nog even af. Uiterlijk vrijdag zullen we een besluit nemen over hoe we met de nieuwe maatregelen zullen omgaan. Natuurlijk hebben we wel al een paar plannen klaar liggen.

Houd dus de app-groepen, onze sociale media en website in de gaten!