Beperkte hervatting training jeugdleden

Na de persconferentie van vandaag, 21 april 2020, waarin werd aangekondigd dat een beperkte hervatting van sportactiviteiten voor kinderen mogelijk wordt, hebben wij uiteraard onmiddellijk overlegd in hoeverre en op welke wijze wij aan de eisen die hieraan gesteld worden, kunnen voldoen.

De regie voor deze hervatting ligt bij gemeenten. Wij zullen zo snel mogelijk in contact treden met de gemeente Stadskanaal over dit onderwerp. Afhankelijk van de uitkomsten van deze gesprekken zal een besluit genomen worden over de hervatting.

Zodra meer duidelijk is, zullen wij dat via de bekende kanalen (sociale media en website) kenbaar maken.

Wij juichen het van harte toe dat kinderen in de gelegenheid worden gesteld hun sportieve activiteiten weer op te pakken. Natuurlijk ondersteunen wij daarbij ook de beperkingen die worden opgelegd om de verspreiding van het corona-virus te voorkomen.