ALLE ACTIVITEITEN AFGELAST

ALLE ACTIVITEITEN AFGELAST

i.v.m. COVID-19 coronavirus

24 maart 2020

In lijn met de voorschriften en beperkingen rondom de corona-pandemie zijn alle verenigingsactiviteiten afgelast. Deze maatregel geldt in ieder geval tot aan 1 juni.

Dit houdt o.m. in dat er geen trainingen worden gegeven, de faciliteiten niet gebruikt kunnen worden, geen wedstrijddeelname, geen vergaderingen of bijeenkomsten, etc. Ook de Algemene Ledenvergadering, die gepland stond voor 22 april a.s. zal niet doorgaan.

Gedurende de komende tijd zal het bestuur de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen. Zodra het verantwoord is, zullen (sommige) activiteiten weer worden opgestart.

Nieuws hierover zullen we publiceren via onze website en sociale media.

Wij begrijpen en ondersteunen de maatregelen die momenteel genomen worden ter bestrijding van de pandemie. Ons aller gezondheid is immers in het geding.

Derhalve ook onze oproep aan eenieder om zich vooral strikt te houden aan de maatregelen die door de overheid worden genomen! Met zijn allen kunnen we deze crisis dan goed doorstaan en over een tijdje weer heerlijk sporten!