Alle activiteiten afgelast wegens Corona-virus

Naar aanleiding van de oproepen van de Nederlandse overheid, het RIVM en Sportkoepel NOC*NSF, volgen wij de adviezen op van deze organen ter bestrijding van het COVID-19 (Corona-)virus.

Dat betekent dat ALLE ACTIVITEITEN WORDEN AFGELAST! Deze maatregel behelst de trainingen, deelname aan wedstrijden en overige in verenigingsverband georganiseerde activiteiten.

Deze maatregel gaat onmiddellijk in en geldt in elk geval t/m 31 maart. Gedurende de komende tijd zullen wij de situatie uiteraard nauwlettend in de gaten houden en u op de hoogte houden van eventuele verdere ontwikkelingen via deze website en onze sociale media.

Licht vooral ook je clubgenoten in!

Wij hopen natuurlijk dat het virus snel ingedamd kan worden en wij onze normale activiteiten weer kunnen hervatten.

Het Bestuur